Ostatní podlahové konstrukce

Ostatní podlahové konstrukce

Vsazování ocelových plechů do podlahové konstrukce

  • Pro místa s extrémním zatížením
  • Plynulé napojení na okolní konstrukci